Telefoon placeholder

MC-leverancier

Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Eenvoudig beheer: eenvoudig vastleggen en beheren van toestemmingen door of namens patiënten.
Afbeelding
Doel
Nieuwe zorgtoepassingen: geen aanpassingen meer nodig op bronsystemen
Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Bouwstenen concept: geen aanpassingen bronsysteem nodig bij ‘extern’ bedachte toepassing.

De MC-leverancier is de leverancier van een Mitz Connector. De Mitz Connector verzorgt de connectie tussen zorgaanbieders en Mitz.
Als MC-leverancier doorloopt u samen met Mitz het acceptatieproces om toe te treden tot het Mitz Afsprakenstelsel. Hier leest u hoe u dat proces start en wat belangrijke onderdelen zijn.

Mitz Afsprakenstelsel

Acceptatieproces

Het Mitz-leveranciersmanagement begeleidt u door het acceptatieproces. Neem contact op met het Mitz-leveranciersmanagement voor de ins en outs. Dat kan via info@mitz-toestemming.nl

Een aantal belangrijke onderdelen van het acceptatieproces zijn:
Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet

Stap 1: Contracten tekenen

Met Mitz tekent u een deelname-overeenkomst en – voor aanvang van het acceptatieproces – een eigen verklaring.

Afbeelding
Livegang

Stap 2: Aansluiten op de test- en acceptatieomgeving

De MC-leverancier treedt toe als deelnemer aan het Afsprakenstelsel zodra aan alle voorwaarden voldaan is.

Afbeelding
Evalueren

Stap 3: Acceptatie als Mitz Connector

De MC-leverancier test alle afgesproken koppelvlakken en berichten en levert vereiste documentatie op om aan te tonen dat de organisatie voldoet aan de eisen van Mitz.

Wanneer er geen belemmeringen zijn geconstateerd wordt het product geaccepteerd. De geaccepteerde versie van het product is nu een Mitz Connector. De MC-leverancier ontvangt het acceptatiebewijs.

Afbeelding
Toetreden tot Afsprakenstelsel

Stap 4: Toetreden als deelnemer

De MC-leverancier treedt toe als deelnemer aan het Afsprakenstelsel zodra aan alle voorwaarden voldaan is.

Voordelen voor patiënt en zorgaanbieder

Afbeelding
Doel

Snel

Bij Mitz gaan toestemmingen direct in op het moment dat ze gegeven en/of gewijzigd worden. Real-time dus.

Afbeelding
Analyse

Overal

Thuis en bij iedere zorgverlener kunnen toestemmingen worden geregeld via een mobiele telefoon of website. Elke zorgverlener kan de patiënt informeren en samen met de patiënt toestemmingen beheren.

Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet

Toekomstbestendig

Mitz verandert mee met wetgeving en de ontwikkelingen in de zorg rondom gegevensuitwisseling.

Hulp en ondersteuning Mitz

Hulp en ondersteuning

Bekijk alle documentatie
Kamerbrief 'Herijking Grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg'
9 mei 2022 - Minister Kuipers (VWS) stuurt een kamerbrief over de stand van zaken van de herijking van de grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg.
Whitepaper Mitz juridisch
In de whitepaper ‘Mitz juridisch’ vindt u informatie over de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders met betrekking tot patiëntentoestemmingen. Verder gaat deze whitepaper in op het registeren van rechtmatige toestemmingen door
een zorgaanbieder, het beschikbaar stellen van medische gegevens na registeren van toestemmingen in Mitz, toestemmingen registreren voor jongeren en dataminimalisatie.

Gerelateerde berichten

Mitz Afsprakenstelsel

Pagina
Het Mitz Afsprakenstelsel beschrijft waar partijen aan moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van Mitz. In het Mitz Afsprakenstelsel staan afspraken, eisen en procedures voor het veilig, betrouwbaa [...]
Lees meer over Mitz Afsprakenstelsel