Tip!

Afbeelding
Icoon Architectuur

Architectuur

Mitz bestaat uit verschillende onderdelen: MijnMitz, toestemmingsregister, abonnementenregister, autorisatieserver en de toestemmingscatalogus. In de architectuur zijn deze onderdelen en de bijbehorende rollen beschreven.

Lees verder >>

Afbeelding
Vertrouwensmodel

Vertrouwensmodel

Zorgaanbieders en burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat de hele keten van uitwisseling - inclusief het vaststellen van een rechtsgeldige toestemming - op een veilige, betrouwbare en verantwoorde manier georganiseerd is. In het vertrouwensmodel is het geheel van waarborgen voor het vertrouwen in Mitz beschreven.

Lees verder >>

Afbeelding
Toetreden tot Afsprakenstelsel

Toetreden tot het Mitz Afsprakenstelsel

Verschillende partijen kunnen toetreden tot het Mitz Afsprakenstelsel. Dit deel beschrijft de rollen die gebruik kunnen maken van Mitz: gebruiker, opdrachtgever, deelnemer en beheerder. Per rol staat beschreven wat de verantwoordelijkheden van deze rol zijn, en of en hoe deze rol toe kan treden tot het Afsprakenstelsel.

Lees verder >>