Mitz in het kort

Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet

Voordelen van Mitz

• Eén portaal voor vastlegging en beheer toestemmingskeuzes

• Regie en overzicht bij de burger

• Eenvoudig en betrouwbaar voor zorgaanbieders

Afbeelding
Analyse

Wat kan er met Mitz?

Met Mitz kan een zorgaanbieder o.a.

• Toestemmingskeuzes van zijn patiënten opvragen

• Toestemmingskeuzes voor zijn patiënten vastleggen

• Gegevens lokaliseren

Afbeelding
Vertrouwensmodel

Wat heeft Mitz te bieden

• Gemeenschappelijke voorziening waarmee burgers zelf online de toestemmingskeuzes voor hun aangesloten zorgaanbieders kunnen beheren

• Gemeenschappelijk dienst voor zorgaanbieders om te ontzorgen in het toestemmingsbeheer (registratie– en controle) van hun patiënten, inclusief een infolijn voor burgers, een servicelijn voor zorgaanbieders en een servicedesk voor leveranciers

Aanleiding en achtergrond

De uitwisseling van medische gegevens tussen zorgaanbieders gaat steeds vaker elektronisch. In de wet is vastgelegd dat voor een belangrijk deel van deze uitwisselingen een uitdrukkelijke toestemming van de burger nodig is. Dit betreft een toestemming van de burger aan de dossierhoudende zorgaanbieder.

Zorgaanbieders hebben vastgesteld dat samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke online toestemmingsvoorziening nodig is. Dit maakt het mogelijk om één online voorziening aan burgers aan te bieden. Een voorziening die faciliteert in het efficiënt en laagdrempelig voeren van regie over het beschikbaar stellen van (gegevens uit) medische dossiers via een elektronisch uitwisselingssysteem. Het ontlast de zorgaanbieder in het verzamelen en beheren van toestemmingskeuzes. Hiermee ontstaat ook één plek waar zorgaanbieders de toestemming van hun patiënten kunnen controleren en raken lokale toestemmingsregistraties overbodig.

De samenwerking van de zorgaanbieders heeft geleid tot de ontwikkeling van Mitz.

Mitz als bouwsteen 

Het Informatieberaad Zorg heeft in april 2022 besloten de online toestemmingsvoorziening Mitz op te nemen als bouwsteen in het informatiestelsel in de zorg. Een bouwsteen is een concrete voorziening, (informatie)standaard of verzameling van afspraken waarover het Informatieberaad Zorg heeft besloten dat deze onderdeel uitmaakt van de basisinfrastructuur van het zorginformatiestelsel.

Lees het bericht op informatieberaadzorg.nl.

Van wie is Mitz?

De Stichting Gemeenschappelijke Voorzieningen voor Zorgcommunicatie is opdrachtgever van Mitz. De Stichting heeft als doel het ontwikkelen, beheren en exploiteren van landelijk werkende digitale voorzieningen op het gebied van medische gegevensuitwisseling. Mitz is de eerste digitale voorziening in beheer van deze Stichting.