Functionaliteiten

Afbeelding
popupscherm1Mitzie.png

MijnMitz | zelf toestemmingskeuzes vastleggen

MijnMitz is de online omgeving/het portaal waarin burgers zelf hun toestemmingskeuzes kunnen vastleggen. 

Bij de eerste keer inloggen maakt de burger een eigen MijnMitz-account aan. De burger doorloopt een onboarding waarin uitgelegd wordt wat Mitz biedt en waarom het belangrijk is een toestemmingskeuze vast te leggen. 

Na het inloggen met DigiD kunnen in MijnMitz toestemmingskeuzes eenvoudig vastgelegd en beheerd worden. 

Afbeelding
Icoon - Samen-naar-MijnMitz.png

Samen-naar-MijnMitz | hulp van de zorgverlener

De functionaliteit Samen-naar-MijnMitz maakt het mogelijk om op verzoek van/samen met de patiënt de toestemmingskeuzes in detail vast te leggen. Deze functionaliteit kan ingezet worden als het een patiënt zelf niet lukt om toestemmingen vast te leggen.

Deze functionaliteit is zo ontwikkeld, dat een zorgverlener met één druk op de knop vanuit het XIS naar Mitz kan doorgaan, zonder aanvullend inloggen of patiëntgegevens in te voeren. 

De zorgmedewerker of zorgverlener kan vervolgens samen met de patiënt de verschillende toestemmingskeuzes doornemen en op verzoek van de patiënt vastleggen en/of aanpassen. Dit gebeurt op dezelfde manier als wanneer de patiënt zelf naar MijnMitz gaat.

Afbeelding
Icoon - raadplegersknop.png

Dossierhoudersknop | toestemming vastleggen als dossierhouder

Met de dossierhoudersknop kan een zorgaanbieder – samen met de patiënt - toestemming vastleggen voor zichzelf als dossierhouder. Het is een eenvoudige manier van toestemming geven voor het delen van gegevens met andere zorgaanbieders. De toestemming die via deze functionaliteit wordt vastgelegd is een individuele toestemmingskeuze voor de dossierhouder. 

De patiënt wordt in MijnMitz op de hoogte gesteld van de wijziging in de toestemmingskeuzes.

.

Afbeelding
Icoon - raadplegersknop.png

Raadplegersknop | toestemming vastleggen voor een raadpleger

Hiermee kunnen raadplegende zorgaanbieders eenvoudig toestemming vastleggen voor een andere dossierhouder. Dit kan alleen samen met de patiënt.

De raadplegersknop kan bijvoorbeeld ingezet worden als een nieuwe zorgaanbieder het dossier van een patiënt bij een andere zorgaanbieder in wil zien, maar hier nog geen toestemming voor heeft. Bijvoorbeeld als de patiënt bij de HAP komt en nog geen toestemming aan de huisarts heeft gegeven om gegevens te delen met de HAP. Voor de spoedsituatie wordt een tijdelijke toestemming van 72 uur vastgelegd (als de patiënt dit natuurlijk goedvindt).

De patiënt wordt in MijnMitz op de hoogte gesteld van de wijziging in de toestemmingskeuzes.

Van de raadplegersknop bestaan verschillende configuraties. 

Afbeelding
Icoon - Migreren.png

Migreren | bestaande toestemmingskeuzes overzetten naar Mitz

Zorgaanbieders willen niet helemaal opnieuw beginnen met het verzamelen van toestemmingen. Daarom is er een functionaliteit beschikbaar om toestemmingen die lokaal in de systemen van de zorgaanbieder (bv. het XIS) zijn opgeslagen te migreren naar Mitz. 

Als een zorgaanbieder aangeeft te willen aansluiten, doet Mitz een beoordeling of de toestemmingen aan de juiste voorwaarden voldoen en overgezet kunnen worden. 

Voor de toestemmingen van huisartsen en apotheken aan het LSP hoeft geen beoordeling meer plaats te vinden. Deze toestemmingen kunnen worden overgezet zonder nadere analyse.

Afbeelding
Mitz - Computer met mitz website
Mitz Afsprakenstelsel

Het Mitz Afsprakenstelsel beschrijft waar partijen aan moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van Mitz. In het Mitz Afsprakenstelsel staan afspraken, eisen en procedures voor het veilig, betrouwbaar en verantwoord inzetten van Mitz. Zorgaanbieders, leveranciers van de Mitz Connector en de Mitz Service & Beheerorganisatie moeten zich aan deze afspraken houden.

In het Mitz Afsprakenstelsel staat verdere toelichting op de verschillende functionaliteiten die Mitz biedt.