Apotheken

Als apotheker heeft u een goed overzicht van welke medicijnen patiënten gebruiken. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere zorgaanbieders. Mitz regelt de toestemming hiervoor.
over Apotheken

Geestelijke gezondheidszorg

Uw ggz-zorginstellingen, praktijk of vrijgevestigde organisatie kan aansluiten op Mitz. Dit geeft u de mogelijkheid om efficiënter de toestemmingskeuzes voor het delen van gegevens te regelen en beheren.
over Geestelijke gezondheidszorg

Huisartsen en huisartsenposten

Met toestemming van de patiënt mag u als huisarts gegevens aan andere zorgaanbieders verstrekken. De patiënt kan met Mitz deze toestemming geven voor digitale uitwisseling van zijn/haar gegevens.
over Huisartsen en huisartsenposten

Laboratoria en diagnostische centra

Dankzij de aansluiting op Mitz kunnen patiënten hun toestemmingskeuzes omtrent medische gegevens zoals laboratoriumuitslagen op één plek vastleggen en beheren.
over Laboratoria en diagnostische centra

Overige zorgaanbieders

Onder overige zorgaanbieders verstaan we alle groepen die nog niet genoemd zijn. Denk hierbij aan mondzorg, ketenzorg, VVT-instellingen, gehandicaptenzorg, Spoedzorg, de Jeugdgezondheidszorg en elke andere zorgaanbieder.
over Overige zorgaanbieders

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Elektronisch delen van medische gegevens tussen uw ziekenhuis, medisch centrum of kliniek met een andere zorgverlener buiten uw organisatie? Mitz regelt de toestemmingen voor regionale en landelijke gegevensuitwisseling.
over Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Twijfelt u bij welke doelgroep u hoort? Neem dan contact op, we helpen u graag.