Apotheken

Onder farmacie worden alle apothekers verstaan. Twijfelt u of u ook bij deze doelgroep hoort? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Apotheken

Geestelijke gezondheidszorg

Onder geestelijke gezondheidszorg vallen alle zorginstellingen, praktijken maar ook vrijgevestigde organisaties. Twijfelt u of u ook bij deze doelgroep hoort? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Geestelijke gezondheidszorg

Huisartsen en huisartsenposten

Onder huisartsenzorg verstaan we zelfstandige huisartsen maar ook huisartsenpraktijken. Twijfelt u of u ook bij deze doelgroep hoort? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Huisartsen en huisartsenposten

Laboratoria en diagnostische centra

Twijfelt u of u bij de laboratoria hoort? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Laboratoria en diagnostische centra

Overige zorgaanbieders

Onder overige zorgaanbieders verstaan we op dit moment alle groepen die nog niet genoemd zijn. Denk hierbij aan mondzorg, ketenzorg, VVT-instellingen, gehandicaptenzorg, Spoedzorg, de Jeugdgezondheidszorg en elke andere zorgaanbieder. Twijfelt u of u ook kunt aansluiten op Mitz? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Overige zorgaanbieders

Ziekenhuizen, medische centra en klinieken

Onder de medisch specialistische zorg worden ziekenhuizen en zelfstandige klinieken verstaan. Twijfelt u of u ook bij deze doelgroep hoort? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Ziekenhuizen, medische centra en klinieken