Tip bij het checken van uw toestemmingsvraag

De belangrijkste tip: 
Zorg dat er geen restricties in de vraag voorkomen. Restricties kunnen op verschillende manieren voor komen. Voorbeelden van een restrictie:

  • … gegevens alleen delen met de huisarts
  • … gegevens alleen delen met ziekenhuis X
  • … alleen medicatie en laboratoriumuitslagen
  • … gegevens alleen delen met zorgaanbieders in de regio

Zorg dat de vraag zo breed mogelijk gesteld wordt. En dat het informatiemateriaal dat ook is.

Wilt u voorbeelden gebruiken? 
Voeg dan het woord bijvoorbeeld toe. Door dit woord – of een variant daarop te gebruiken – voorkomt u dat het restrictief en dus beperkend is.

 

Afbeelding
Mitz pijlen
Overzetten van toestemmingskeuzes naar Mitz

Met Mitz is het mogelijk om al bestaande toestemmingkeuzes over te zetten naar Mitz. Dit heet migreren. Om toestemmingskeuzes te migreren moet aan een aantal voorwaarden worden voldoen. Door de toekomstvaste toestemmingsvraag goed in te zetten, is de kans groot dat de toestemmingskeuzes te migreren zijn.

Zodra u gebruik wilt gaan maken van Mitz, bekijken we met een juridische impactscan of migratie mogelijk is.

 

Meedoen met Mitz