Over VZVZ

VZVZ zorgt voor verbinding in de gezondheidszorg. Dit doet VZVZ door een coördinerende rol te vervullen in de uitwisseling van medische gegevens, door het implementatie en beheer van infrastructuren, afsprakenstelsels en gemeenschappelijke diensten. VZVZ wil tevens verbinden door als expert- en netwerkorganisatie op te treden voor het delen van kennis en samenwerking

De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is een vereniging van koepelorganisaties in de Nederlandse gezondheidszorg en van hun patiënten. VZVZ vervult drie kernfuncties. Ten eerste is VZVZ een kennis- en expertisecentrum voor interoperabiliteit. Ten tweede beheert VZVZ de ontwikkeling en uitvoering van afsprakenstelsels en generieke voorzieningen voor haar opdrachtgevers. Ten derde stelt VZVZ zich op als coördinator van netwerken van uitwisselingen zoals het Landelijk Schakelpunt (LSP).

VZVZ geeft invulling aan de ambities die zij voor de komende jaren heeft gedefinieerd in het Businessplan 2021–2023:

  • De implementatie en het gebruik van afsprakenstelsels en generieke voorzieningen om gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg te realiseren en verder uit te bouwen;
  • Ten behoeve van alle partijen in het zorgveld waarde toevoegen door het delen van kennis en het inzetten van eigen expertise;
  • Coördinatie van de keten(s) van gegevensuitwisselingen die VZVZ beheert en/of exploiteert.

Meer informatie leest u op www.vzvz.nl.