Telefoon placeholder

Mitz gebruiken als apotheek

Afbeelding
Doel
Toestemmingen gaan direct in. Geen verwerkingstijd of extra handeling nodig.
Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Patiënt centraal: in principe voert de patiënt geheel zelfstandig de regie over de toestemmingen.
Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Beschikbaar voor alle zorgaanbieders en leveranciers die met gegevensuitwisseling te maken hebben.

Mitz is een voorziening om burgers meer regie te geven op de uitwisseling van medische gegevens. Op MijnMitz.nl kunnen zij toestemmingen vastleggen en beheren. Alle zorgaanbieders in Nederland kunnen Mitz gebruiken voor toestemmingsregistratie. Mitz ontzorgt ook u als apotheker.

Aansluiten op Mitz in een aantal stappen

Om Mitz te gebruiken, neemt u als zorgaanbieder eerst deel aan het Mitz Afsprakenstelsel. Vervolgens doorloopt u een aantal stappen. Hieronder leest u welke dat zijn en wat u nu zelf al kunt regelen.
Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet

1) Ondertekenen overeenkomst

In het Mitz Afsprakenstelsel staan afspraken, eisen en procedures voor het veilig, betrouwbaar en verantwoord inzetten van Mitz. Nadat u hier kennis van heeft genomen, tekent u de overeenkomst die u ontvangt via uw leverancier. Uw leverancier plant met u een moment voor de eventuele overzetting van bestaande toestemmingen. Samen met Mitz zorgt uw leverancier ervoor dat de toestemmingskeuzes van uw patiënten veilig en compleet worden overgezet naar Mitz.

Afbeelding
Evalueren

2) Voorbereiden praktijk en medewerkers

Het uitvragen en vastleggen van toestemmingskeuzes zal met Mitz wat anders gaan dan u nu gewend bent. Het is belangrijk om het werkproces in uw apotheek hierop aan te passen en de medewerkers te informeren. Zo hoeven de toestemmingskeuzes niet meer handmatig verwerkt te worden in uw eigen administratie. De patiënt geeft zelf zijn toestemmingskeuzes via MijnMitz.nl. Vraag uw IT-leverancier of er een gebruikershandleiding beschikbaar is. Informeer tijdig alle medewerkers en geef ze instructies over het gebruik van Mitz. Zij kunnen de patiënt dan beter begeleiden of hulp bieden middels de dossierhouders knop of de Samen-naar-MijnMitz functionaliteit.

Afbeelding
Kennismaken

3) Informeren patiënten

Breng uw patiënten tijdig op de hoogte van de overzetting van de bestaande toestemmingskeuzes naar Mitz. Bij uw overeenkomst ontvangt u de Mitz-toolbox met daarin o.a. patiëntenfolders en een wachtkamerposter ‘Jouw toestemming telt’. Via de Mitz-webshop kunt u kosteloos extra informatiemateriaal bestellen. Vermeld de ingebruikname van Mitz ook op uw website (indien van toepassing). Wanneer u gewend bent om e-mails/nieuwsbrieven te versturen, dan kunt u uw patiënten ook via deze route op de hoogte brengen. Voorbeeldteksten voor uw website of informatiebrief zijn ook beschikbaar in de webshop.

Afbeelding
Toetreden tot Afsprakenstelsel

4) Toestemmingskeuzes overzetten

Mitz maakt het mogelijk om bestaande toestemmingskeuzes over te zetten naar Mitz. Dit heet migreren. Mitz zorgt er samen met uw leverancier voor dat de bestaande toestemmingen (indien van toepassing) vanuit uw informatiesysteem veilig en volledig over worden gezet. Zo raken al bestaande toestemmingskeuzes niet verloren.

 

Uw software-leverancier(s) zijn essentieel voor het in gebruik nemen van Mitz. Neem contact op met uw leverancier over hoe u precies gebruik kunt maken van Mitz. U kunt ook contact opnemen met het Mitz implementatieteam via info@mitz-toestemming.nl.
Afbeelding
KNMP Apotherkersorganisatie

KNMP Apothekersorganisatie

Apothekers en apotheken: daarvoor staat de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) al sinds 1842. Zij behartigen de belangen van meer dan 5.000 leden, zetten zich in voor de apotheken en stimuleren uitmuntende farmaceutische patiëntenzorg. 

KNMP ondersteunt de toestemmingvoorziening Mitz

Gerelateerde berichten