Telefoon placeholder

Mitz, de online toestemmingsvoorziening voor uw patiënten

Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Een portaal voor vastlegging en beheer toestemmingskeuzes van patiënten
Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Voldoet aan wet- en regelgeving en belangrijke ontwikkelingen in de zorg
Afbeelding
Doel
Beschikbaar voor alle zorgaanbieders en leveranciers die met gegevensuitwisseling te maken hebben

Wilt als zorgaanbieder informatie uitwisselen met andere zorgaanbieders, dan heeft u in veel situaties toestemming nodig van de patiënt. Om deze keuzes op een goede, efficiënte manier vast te leggen is voor de hele zorg een online toestemmingsvoorziening ontwikkeld: Mitz.

Bekijk hoe Mitz werkt

Hoe neem ik Mitz in gebruik?

Mitz is een toestemmingsvoorziening voor de hele zorg. Zorgaanbieders kunnen via hun uitwisselings-systeem gebruik maken van Mitz. Ook het zorginformatiesysteem moet een aantal Mitz- functionaliteiten ondersteunen.
Afbeelding
Contact

Informeer bij uw leveranciers

Zijn uw leveranciers al klaar voor Mitz? Vraag na bij uw leveranciers of ze gebruik maken van Mitz of dit willen gaan doen/hiermee bezig zijn.

Afbeelding
Inlezen

Inlezen aan de hand van Mitz-informatiemateriaal

Op deze website vindt u allerlei informatiematerialen en veel gestelde vragen die u direct een hoop informatie geven.

Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet

Stel een toekomstvaste toestemmingsvraag

Legt uw organisatie al toestemmingskeuzes van patiënten vast, of bent u dat van plan voordat u meedoet met Mitz? Zorg er dan voor dat de toekomstvaste toestemmingsvraag wordt gesteld. De toekomstvaste toestemmingsvraag is juridisch zo geformuleerd dat de toestemmingen straks makkelijk te migreren zijn naar Mitz. Belangrijk bij het stellen van de toestemmingsvraag is de informatievoorziening aan patiënten. Zonder duidelijke informatie over de toestemmingskeuze die patiënten maken, is de toestemming niet of slechts beperkt geldig. Wij hebben allerlei patiënten voorlichtingsmaterialen om u hierbij te ondersteunen. 

Hulp en ondersteuning in een groep

Hulp en ondersteuning

Bekijk alle documentatie
Mitz wordt als bouwsteen door informatieberaad opgenomen
25 april 2022 - Het Informatieberaad Zorg heeft besloten de online toestemmingsvoorziening Mitz op te nemen als bouwsteen in het informatiestelsel in de zorg. De leden van het Informatieberaad Zorg nodigen ook de toestemmingsvoorziening Nuts uit voor het proces van toelating. Hiermee volgt het Informatieberaad Zorg het advies van de Architectuur Board.
Factsheet VWS Toestemmingen
Deze factsheet gaat over de toestemming van de patiënt voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners.

Veelgestelde vragen

Nee. Mitz is een toestemmingsvoorziening. In Mitz legt de patiënt zijn toestemmingskeuzes vast. De uitwisselingssystemen (US'en) die op Mitz aansluiten blijven de daadwerkelijke uitwisseling van gegevens verzorgen. De US'en gebruiken Mitz om te bepalen of gegevens gedeeld mogen worden. 

Een uitwisselingssysteem (US) is een systeem waarmee zorgaanbieders onderling elektronische gegevens kunnen uitwisselen.

Het wordt gebruikt voor het delen van gegevens met andere zorgaanbieders, maar ook voor systemen waarmee een zorgaanbieder bepaalde gegevens op verzoek van een andere zorgaanbieder kan aanleveren.

Een US kan regionaal of landelijk en voor specifieke gegevenssets ingericht zijn.
Meerdere US’en kunnen met elkaar verbonden worden om zo een grote dekking te krijgen.

Zodra de eerste uitwisselingssystemen (US'en) aangesloten zijn, vermelden we dit op de website. 

Nee, dit is niet mogelijk. Het US is de partij die aansluit op Mitz. Een zorgaanbieder kan alleen gebruikmaken van Mitz als het US is aangesloten op Mitz. Ook is het belangrijk dat de XIS-leverancier (de leverancier van uw zorginformatiesysteem) de Mitz-functionaliteiten ingebouwd heeft. Alleen dan kan de zorgaanbieder gebruikmaken van alle voordelen van Mitz. Gebruikt een zorgaanbieder meerdere US'en? Dan is het mogelijk Mitz al in gebruik te nemen als één van de US'en op Mitz aangesloten is.

Patiënten worden geïnformeerd over Mitz door hun zorgaanbieders. Mitz ondersteunt zorgaanbieders met informatiemateriaal om hun patiënten goed te informeren.

Nee, het gebruik van Mitz is niet verplicht. Maar het gebruik van Mitz brengt wel veel voordelen met zich mee. Mitz is een landelijke voorziening die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. En Mitz is voorbereid op de toekomst. De patiënt legt zelf zijn toestemmingskeuzes vast. Deze zijn realtime beschikbaar en hoeven niet nog eens door de zorgaanbieder te worden verwerkt. Hierdoor neemt de administratieve last op de zorgaanbieder af. En doordat het uitwisselingssysteem aansluit op Mitz, kan iedere zorgaanbieder met zijn eigen zorginformatiesysteem relatief snel van Mitz gebruik maken. 

De online toestemmingsvoorziening Mitz is een website waarin een burger zijn toestemmingskeuzes voor de uitwisseling van zijn medische gegevens kan vastleggen en beheren.

Als zorgverleners, die dezelfde patiënt behandelen, onderling gegevens over deze patiënt willen delen, kunnen ze de online toestemmingsvoorziening checken. Zo kunnen zij zien of de patiënt dit goed vindt.

Ook kan een zorgverlener de patiënt helpen bij het vastleggen van zijn toestemmingskeuzes als die hier zelf niet toe in staat is. 

Medische gegevens kunnen pas beschikbaar worden gesteld aan andere zorgverleners als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Toestemming geven gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Om het voor burgers eenvoudiger en overzichtelijker te maken, komt er een online toestemmingsvoorziening: één portaal waar burgers zelf toestemmingen kunnen vastleggen en beheren. 

Voor zorgverleners ontstaat zo een plek waar zij de toestemmingskeuzes van hun patiënten kunnen checken. Alle uitwisselingssystemen kunnen aansluiten op de online toestemmingsvoorziening. De zorginformatiesystemen van zorgverleners zijn op hun beurt aangesloten op de uitwisselingssystemen en kunnen zo gemakkelijk de online toestemmingsvoorziening checken. 

Alle zorgaanbieders die een URA-categorie hebben, kunnen op Mitz aansluiten. 

Zorgaanbieders sluiten via hun uitwisselingssysteem/-systemen (US) aan op Mitz. We adviseren dan ook om alvast bij het US na te gaan wanneer zij verwachten op Mitz aan te sluiten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mitz@vzvz.nl.

Gerelateerde berichten

Minister gaat online toestemmingsvoorziening stimuleren

Afbeelding
Child care
Nieuwsbericht
22 juni 2022 In de kamerbrief van 9 mei 2022 geeft minister Kuipers het belang van een online toestemmingsvoorziening (OTV) voor de cliënt aan. De cliënt heeft namelijk bij een OTV de regie door het volledige behe [...]
Lees meer over Minister gaat online toestemmingsvoorziening stimuleren

Hoe werkt Mitz?

Pagina
In de keten van gegevensuitwisseling zijn verschillende partijen actief: de patiënt, de zorgaanbieder en de leveranciers van uitwisselingssystemen, zorginformatiesystemen en patiëntportalen. Gegevensd [...]
Lees meer over Hoe werkt Mitz?