Softwareleverancier

Onder ICT-leveranciers wordt verstaan alle leveranciers van zowel huisartseninformatiesystemen, apothekersinformatiesystemen maar ook leveranciers van elektronische patiëntendossiers of ander informatiesystemen. Weten of u in de doelgroep past? Neem gerust contact op.
over Softwareleverancier

Uitwisselingssysteem

Onder deze doelgroep worden leveranciers van uitwisselingssystemen verstaan. Hierbij kunt u denken aan XDS of het LSP. Twijfelt u of u ook een leverancier bent van een uitwisselingssysteem dat kan aansluiten op Mitz? Neem dan contact met ons op.
over Uitwisselingssysteem