Farmacie

Onder farmacie worden alle apothekers verstaan. Twijfelt u of u ook bij deze doelgroep hoort? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Farmacie

Geestelijke gezondheidszorg

Onder geestelijke gezondheidszorg vallen alle zorginstellingen, praktijken maar ook vrijgevestigde organisaties. Twijfelt u of u ook bij deze doelgroep hoort? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Geestelijke gezondheidszorg

Huisartsenzorg

Onder huisartsenzorg verstaan we zelfstandige huisartsen maar ook huisartsenpraktijken. Twijfelt u of u ook bij deze doelgroep hoort? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Huisartsenzorg

Medisch-specialistische zorg

Onder de medisch specialistische zorg worden ziekenhuizen en zelfstandige klinieken verstaan. Twijfelt u of u ook bij deze doelgroep hoort? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Medisch-specialistische zorg

Overige zorgaanbieders

Onder overige zorgaanbieders verstaan we op dit moment alle groepen die nog niet genoemd zijn. Denk hierbij aan mondzorg, ketenzorg, VVT-instellingen, gehandicaptenzorg, Spoedzorg, de Jeugdgezondheidszorg en elke andere zorgaanbieder. Twijfelt u of u ook kunt aansluiten op Mitz? Neem dan contact met ons op, we helpen graag.
over Overige zorgaanbieders