Toestemmingsknop

Voor het registreren van toestemmingskeuzes in Mitz namens een patiënt zijn er
drie mogelijkheden:

Er kunnen alleen toestemmingskeuzes geregistreerd worden voor patiënten die ingeschreven staan.

Afbeelding
Kennismaken

Samen naar Mijn Mitz

De link naar MijnMitz is in het systeem van de zorgaanbieder opgenomen als een functie, bijvoorbeeld als een knop of menu-item. Bij het selecteren van de functie opent de MijnMitz-pagina van de betreffende patiënt via het BSN van de patiënt die in het EPD/ECD al geselecteerd was. De webapplicatie biedt dezelfde
functionaliteit en heeft hetzelfde uiterlijk als wanneer de patiënt zelf inlogt op MijnMitz.
Vervolgens kan de zorgverlener samen met de patiënt de verschillende toestemmingskeuzes doornemen en voor de patiënt registreren.

Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet

De dossierhoudersknop

Bij de inschrijving van een patiënt wordt vaak ook toestemming gevraagd voor het delen van gegevens met andere zorgaanbieders. Een daartoe bevoegde zorgmedewerker vraagt de toestemming aan de patiënt en voert dit in het dossier van de patiënt in, door middel van een knop of een menu-optie in het informatiesysteem. De toestemming wordt direct naar Mitz verstuurd en verwerkt.

Het is ook mogelijk dat de zorgaanbieder de mogelijkheid geeft om de toestemmingskeuze te registreren op een zuil of in het patiëntenportaal. Als de authenticatie met DigiD heeft plaatsgevonden, wordt de toestemming direct verwerkt in Mitz. Anders dient de daartoe bevoegde zorgmedewerker de toestemming naar Mitz te sturen met de dossierhoudersknop.

Er wordt via de dossierhoudersknop dus alleen toestemming geregistreerd voor die zorgaanbieder om gegevens te delen.

Afbeelding
Analyse

De raadplegersknop

In geval van noodgevallen kan een raadplegende zorgverlener gebruik maken van de raadplegersknop. Bijvoorbeeld als een patiënt zich meldt bij de huisartsenpost of SEH. Voor behandeling zijn de medische gegevens nodig die bij de huisarts zijn vastgelegd, maar de patiënt heeft de huisarts nog geen toestemming gegeven voor uitwisseling.
De raadplegende zorgverlener vraagt de patiënt of hij/zij goedkeuring geeft aan de zorgverlener om bij een andere zorgaanbieder een toestemming te registreren voor het beschikbaar stellen van gegevens, bijvoorbeeld bij de huisarts. Geeft de patiënt toestemming dan wordt dat in het elektronisch patiëntendossier ingevoerd. De toestemmingskeuze wordt direct verwerkt in Mitz en hierna kunnen onmiddellijk de benodigde medische gegevens worden opgevraagd.

Het is wel belangrijk dat de zorgaanbieder die de medische gegevens raadpleegt ook gebruik maakt van Mitz.

Deze functie kan alleen gebruikt worden bij patiënten die aanspreekbaar zijn.

Toestemming gegeven via de raadplegersknop is maximaal 72 uur geldig. Daarna geldt de oorspronkelijke situatie weer.

Notificatie en meldingen

Voor alle drie de functies geldt dat de dossierhouder een notificatie ontvang over de nieuwe toestemmingskeuzes. Daarnaast ontvangt de patiënt een melding in MijnMitz.

Waarborgen en voorwaarden

Voor het vastleggen van de toestemmingen geldt het volgende, De zorgverlener moet in opdracht en in aanwezigheid van de patiënt de toestemmingskeuze registreren, wijzigen en of verwijderen. De zorgverlener die de toestemming vastlegt, is in het bezit van een UZI-pas of werkt onder mandaat van een zorgverlener met een UZI-pas binnen de organisatie. De patiënt is geïdentificeerd (BSN-verificatie en WID-controle of vergewissen). De zorgverlener heeft een actieve behandelrelatie met de patiënt. De zorgverlener is verplicht om bij de toestemmingsvraag de informatie te geven die is vastgesteld door Mitz. De toestemmingen gelden altijd alleen maar voor de gegevens die op dat moment nodig zijn voor de behandeling, conform de beroepsrichtlijn.

Jonger dan 16 jaar via toestemmingsknop

Dit is alleen mogelijk indien de ouder of voogd aanwezig is en dit mondeling bevestigd aan de zorgverlener.