Wie zijn er betrokken bij de migratie?

Hoe het migratieproces er precies uit ziet, is afhankelijk van uw situatie. Bijvoorbeeld bij welke partij(en) de toestemmingen vastliggen. Meestal zijn alle partijen van de aansluitketen betrokken.

Zorgaanbieder

De zorgaanbieder, die dossiergegevens beheert, is en blijft juridisch verantwoordelijk voor de toestemmingen en beslist van welke patiënten de toestemmingen naar Mitz gemigreerd worden.

Zorginformatiesysteem-leverancier

Veel toestemmingen liggen vast in uw zorginformatiesysteem (XIS). In veel gevallen zal het zorginformatiesysteem dan ook het migratiebericht genereren. Het migratiebericht gaat dan via het Uitwisselingssysteem naar Mitz.

Uitwisselingssysteem

Om bestaande toestemmingen te migreren heeft Mitz het migratiebericht gespecificeerd. Als het uitwisselingssysteem (of zorginformatiesysteem) deze functionaliteit inbouwt, kunnen via het uitwisselingsysteem uw bestaande toestemmingen op een veilige en betrouwbare wijze gemigreerd worden naar Mitz.

Mitz

Mitz ontvangt en verwerkt het migratiebericht en zorgt ervoor dat de toestemmingen op de juiste manier in Mitz terecht komen. De verschillende verantwoordelijkheden en acties variëren afhankelijk van de specifieke situatie, de gekozen migratiestrategie en de wensen van de zorgaanbieder. Zo kunt u bijvoorbeeld met een aantal zorgaanbieders tegelijk migreren of met een hele regio. We brengen dit samen met u in kaart tijdens het aansluittraject op Mitz.

Welke acties kunt u nu al ondernemen?

Voorbereiden kan al ruim voordat u daadwerkelijk naar Mitz gaat migreren. Dit zijn de acties die u alvast kunt ondernemen:

1. Stel een toekomstvaste toestemmingsvraag

De ervaring leert dat veel toestemmingsvragen niet optimaal zijn gesteld en de gewenste uitwisseling van informatie beperken. We adviseren u te checken of uw bestaande toestemmingsvraag toekomstvast is en deze aan te passen indien dat niet het geval is.

2. Verminder alvast het aantal toestemmingen met beperkte reikwijdte

Mitz maakt bij het migreren van bestaande toestemmingen onderscheid in toestemmingen die
toekomstvast uitgevraagd zijn en toestemmingen met een restrictie. Om deze toestemming om te zetten naar een toekomstvaste toestemming is een extra handeling van de patiënt nodig. Het is aan te raden om toestemmingen met een restrictie te verminderen voordat ze gemigreerd worden naar Mitz. U kunt dit regelen door patiënten die al een toestemmingskeuze hebben vastgelegd, akkoord te vragen op de aangepaste toekomstvaste toestemmingsvraag. Dat kan vaak net iets makkelijker georganiseerd worden dan het opnieuw uitvragen van een nieuwe toestemmingskeuze. Hier moet u de patiënt goed over informeren.