Telefoon placeholder

Softwareleverancier

Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Eenvoudig beheer: eenvoudig vastleggen en beheren van toestemmingen door of namens patiënten.
Afbeelding
Doel
Nieuwe zorgtoepassingen: geen aanpassingen meer nodig op bronsystemen
Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Bouwstenen concept: geen aanpassingen bronsysteem nodig bij ‘extern’ bedachte toepassing.

AORTA is met het LSP als Uitwisselingsysteem (US) aangesloten op Mitz. Dit betekent dat AORTA/LSP een koppelvlak met Mitz heeft gebouwd en getest en ook allerlei functionaliteit heeft ontwikkeld om de aangesloten softwareleveranciers zoveel als mogelijk te ontlasten.

Aansluiten op Mitz via de vereenvoudigde route van AORTA/LSP

Het team van AORTA/LSP heeft al met de meeste softwareleveranciers intensieve gesprekken gevoerd over de benodigde Mitz-functionaliteit. Deze wijzigingen zijn beschreven in het ‘Programma van Eisen GBx’, dat onderdeel uitmaakt van de AORTA-publicatie.
Afbeelding
Kennismaken

Plan een Mitz Informatiesessie met ons in

Tijdens het gesprek informeren wij u over de inhoudelijke, juridische, technische en organisatorische onderwerpen die erbij komen kijken als u toestemmingen heeft vastgelegd in uw lokale systeem en wilt migreren naar Mitz via AORTA/LSP. Ook als u (nog) geen bronsysteem van toestemmingen bent, maar wel op Mitz wilt aansluiten, nemen wij alle aspecten goed met u door.

Afbeelding
Analyse

Impactbepaling als basis voor een goed plan van aanpak

Samen brengen we in kaart wat er in jullie situatie moet gebeuren om Mitz via AORTA/LSP in gebruik te nemen. Hiervoor vullen we met elkaar een de impactscan in.

Na het afronden van de impactscan geven we jullie advies en aandachtspunten mee om op te nemen in het Plan van Aanpak.

Afbeelding
Evalueren

Voorbereiden op implementatie

De softwareleverancier moet gereed zijn om Mitz-berichten te kunnen versturen, ontvangen en verwerken. AORTA/LSP is reeds als Uitwisselingssysteem door Mitz geaccepteerd, waarmee voor u al veel werk uit handen is genomen.

De technische specificaties liggen vast in de PvE GBx als onderdeel van de grotere AORTA-publicatie. Desgewenst kunnen wij deze PvE GBx op onderdelen of in zijn geheel met u doorspreken, omdat iedere XIS-applicatie tenslotte weer anders is ingericht.

 

Indien uw XIS-applicatie gereed is voor Acceptatie door het AORTA-testteam, maakt u een afspraak.

De test- en acceptatiecriteria liggen gereed. Na een succesvolle test ontvangt u een Acceptatiebewijs en wordt u verder begeleid bij de migratie door het Mitz BAM-team. Dit team ondersteunt u bij de migratie van de toestemmingen in het lokale systeem naar Mitz via AORTA/LSP en kan ook een rol spelen bij het verder begeleiden van de zorgaanbieders.

Afbeelding
Inlezen

Goed voorbereid implementeren

Nu de technische realisatie succesvol is afgerond en uw zorginformatiesysteem-applicatie gereed is voor Mitz kunnen we de volgende stap zetten. Enerzijds moeten uw klanten, de zorgaanbieders, op de hoogte zijn van de wijzigingen in de zorginformatiesysteem-applicatie en daar hun werkprocessen op aanpassen. Anderzijds moeten de toestemmingen, die vastliggen in hun lokale systeem, gemigreerd worden naar Mitz. Dit gaan we gezamenlijk doen om het zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. U bepaalt zelf welke ondersteuning u nodig heeft, ook voor het informeren van de zorgaanbieders, hun medewerkers en patiënten. Wij bieden communicatiemateriaal om dit proces te ondersteunen. En ook controleren wij met elkaar of de migratie succesvol is verlopen, voordat Mitz volledig in gebruik genomen kan worden.

Afbeelding
Livegang

Meten is weten

Nadat Mitz in gebruik is genomen, zijn we natuurlijk geïnteresseerd in de ervaringen van start tot finish. We zullen daarom met elkaar het hele proces gaan evalueren. Mogelijk detecteren we benodigde verbeteringen in het proces, zodat we die gelijk kunnen toepassen op de andere partijen die gaan aansluiten op Mitz.

Voordelen voor patiënt en zorgaanbieder

Afbeelding
Doel

Snel

Bij Mitz gaan toestemmingen direct in op het moment dat ze gegeven en/of gewijzigd worden. Real-time dus.

Afbeelding
Analyse

Overal

Thuis en bij iedere zorgverlener kunnen toestemmingen worden geregeld via een mobiele telefoon of website. Elke zorgverlener kan de patiënt informeren en samen met de patiënt toestemmingen beheren.

Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet

Toekomstbestendig

Mitz verandert mee met wetgeving en de ontwikkelingen in de zorg rondom gegevensuitwisseling.

Ondersteuning leveranciers

Hulp en ondersteuning

Hier vindt u documentatie zoals het Programma van Eisen en diverse implementatiehandleidingen.  De meest recente versie van het document wordt op de website geplaatst.

Bekijk alle documentatie
Kernfuncties Mitz voor XIS-leveranciers v1.0
Een compact overzicht van de kernfuncties van Mitz.
Mitz wordt als bouwsteen door informatieberaad opgenomen
25 april 2022 - Het Informatieberaad Zorg heeft besloten de online toestemmingsvoorziening Mitz op te nemen als bouwsteen in het informatiestelsel in de zorg. De leden van het Informatieberaad Zorg nodigen ook de toestemmingsvoorziening Nuts uit voor het proces van toelating. Hiermee volgt het Informatieberaad Zorg het advies van de Architectuur Board.

Veelgestelde vragen

De meestgestelde vragen over Mitz hebben we alvast voor u beantwoord.

Een uitwisselingssysteem (US) is een systeem waarmee zorgaanbieders onderling elektronische gegevens kunnen uitwisselen.

Het wordt gebruikt voor het delen van gegevens met andere zorgaanbieders, maar ook voor systemen waarmee een zorgaanbieder bepaalde gegevens op verzoek van een andere zorgaanbieder kan aanleveren.

Een US kan regionaal of landelijk en voor specifieke gegevenssets ingericht zijn.
Meerdere US’en kunnen met elkaar verbonden worden om zo een grote dekking te krijgen.

Zodra de eerste uitwisselingssystemen (US'en) aangesloten zijn, vermelden we dit op de website. 

Medische gegevens kunnen pas beschikbaar worden gesteld aan andere zorgverleners als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Toestemming geven gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Om het voor burgers eenvoudiger en overzichtelijker te maken, komt er een online toestemmingsvoorziening: één portaal waar burgers zelf toestemmingen kunnen vastleggen en beheren. 

Voor zorgverleners ontstaat zo een plek waar zij de toestemmingskeuzes van hun patiënten kunnen checken. Alle uitwisselingssystemen kunnen aansluiten op de online toestemmingsvoorziening. De zorginformatiesystemen van zorgverleners zijn op hun beurt aangesloten op de uitwisselingssystemen en kunnen zo gemakkelijk de online toestemmingsvoorziening checken. 

Gerelateerde berichten

Oproep aan leveranciers vanuit koepels van ziekenhuizen

Afbeelding
Huisarts
Nieuwsbericht
11 november 2021 De NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) verzoeken de softwareleveranciers ziekenhuizen haast te maken met de ontwikkeling va [...]
Lees meer over Oproep aan leveranciers vanuit koepels van ziekenhuizen

Afsprakenstelsel Mitz

Pagina
Aan Mitz ligt het Mitz-afsprakenstelsel ten grondslag. In het Mitz Afsprakenstelsel vindt u alle technische en organisatorische afspraken voor een veilige en betrouwbare werking van de online toestemm [...]
Lees meer over Afsprakenstelsel Mitz