Mitz: een einde aan de toestemmingsjungle

Afbeelding
Huisarts
Formulieren verwerken, patiënten informeren en op allerlei zaken wijzen en de toestemming registreren in je eigen systeem; iedere zorgprofessional weet hoe lastig het is om de toestemming van een patiënt te regelen voor het delen van medische gegevens. Hoe makkelijk zou het voor zorgverleners en burgers niet zijn wanneer die toestemming centraal en veilig vastgelegd wordt? Als burgers de toestemming eenmalig kunnen geven en zorgprofessionals dit eenvoudig, veilig en op een toekomstvaste manier kunnen registreren? Dat is precies wat het online toestemmingsportaal Mitz biedt.

Medische gegevens kunnen pas voor elektronische uitwisseling beschikbaar worden gesteld aan andere zorgaanbieders als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Dit toestemming geven gebeurt nu heel gefragmenteerd, op veel verschillende manieren en plaatsen.

Als er dan nieuwe soorten gegevensuitwisselingen bij komen, kan het zijn dat de eerder gevraagde toestemming niet meer klopt. Dit laatste is een issue, omdat er steeds meer soorten van (digitale) uitwisselingen bij komen. Je bent dus ook continu bezig met de vraag of je het wel goed doet, of je voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving. Mitz neemt die verantwoordelijkheid volledig over.

Ontstaan van Mitz

Zo lang er geen wettelijke opt-out (iedereen geeft automatisch toestemming tenzij ze dit uitdrukkelijk weigeren), voor toestemming geregeld is, moet er aan die fragmentatie een einde komen, vond bijna iedereen in de zorg. Alle reden voor VZVZ om in 2018 met alle relevante zorgaanbieders een convenant te sluiten – ook ondertekend door de zorgverzekeraars. 

Volgens die overeenkomst heeft VZVZ een  online toestemmingsvoorziening voor de zorg ontwikkeld met financiering van de verzekeraars. Dat was de start van het programma OTV (Online Toestemmingsvoorziening). Mitz is daar in 2020 als OTV-platform uit voort gekomen.

"Mitz: eenvoudig, veilig en op een toekomstvaste manier toestemming registreren"

Wat is Mitz?

Mitz is, kort omschreven, de enige landelijke voorziening waar mensen online in één keer hun toestemming kunnen regelen voor al hun zorgaanbieders. Het platform is een generieke voorziening waar de toestemmingskeuzes van iedere Nederlander voor álle zorgsectoren kunnen worden vastgelegd. Mitz kan gebruikt worden bij alle systemen die digitaal medische gegevens bevatten.

Na diverse pilots en veel finetunen is de online toestemmingsvoorziening vorig jaar technisch gerealiseerd. In mei 2022 nam het Informatieberaad Zorg de online toestemmingsvoorziening ook op als bouwsteen in het informatiestelsel in de zorg. VZVZ Servicecentrum is verantwoordelijk voor het beheren, ontwikkelen en implementeren van Mitz en de dienstverlening aan de gebruiker, zorgaanbieder en uitwisselingssystemen.

Mitz kan op veel draagvlak uit het zorgveld rekenen. Het is belangrijk dat een patiënt tijd- en plaatsonafhankelijk voor alle zorgaanbieders in één keer toestemming kan regelen. Bestaande regionale toestemmingsvoorzieningen, zoals Volgjezorg – bekend van de registratie van toestemming in de eerste lijn – hebben uitgesproken om hun toestemmingsregistratie te verleggen naar Mitz. Dit zorgt voor uniformiteit in de wijze van toestemmingen geven en beheren. 

Meer over Mitz

Natuurlijk is er nog veel meer te melden over het hoe en waarom van Mitz, over de juridische onderbouwing, over de toekomstvastheid van de online toestemming, wat zorgaanbieders ervoor moeten regelen en welke hulp zij kunnen verwachten, of hoe de toestemming voor minderjarigen geregeld wordt. In deze blogreeks over Mitz ga ik graag dieper in op deze en nog veel meer vragen. 

Roadmap Mitz

Mitz is in juni 2023 van start gegaan met de toestemmingsmogelijkheid om individuele zorgaanbieders of sectoren toestemming te kunnen geven. Bovenop dit basismodel komen straks in de toestemmingscatalogus extra functionaliteiten voor:

  • De communicatie met de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen PGO's. Zo kun je een PGO toestemming geven om gegevens van een zorgaanbieder naar een PGO door te zetten. 
  • Secundair gebruik, zoals wetenschappelijk onderzoek bij een onderzoeksinstelling. 

De website MijnMitz.nl is live. Hier kunnen burgers voor al hun zorgaanbieders hun toestemmingskeuze maken. Als burger leg je in één keer je keuze voor al je huidige én toekomstige zorgaanbieders vast. Het is ook mogelijk om een keuze per categorie zorgaanbieders of per individuele zorgaanbieder te maken. Je kunt in MijnMitz.nl je keuzes altijd bekijken en aanpassen. 

Terug naar overzicht