Inzage voor de patiënt

Een patiënt ziet in MijnMitz onder de tab Checken & Volgen welke zorgaanbieders zijn/haar toestemmingskeuzes volgen of gevolgd hebben. Met andere woorden: het is voor een patiënt zichtbaar welke zorgaanbieders een abonnement op zijn/haar toestemmingskeuzes hebben. Iedere patiënt kan via MijnMitz instellen dat hij per e-mail een melding krijgt als een nieuw abonnement van een zorgaanbieder actief wordt of wijzigt. Bijvoorbeeld als een van zijn zorgaanbieders het dossier beschikbaar stelt via Mitz of als er een abonnement wordt afgenomen. Ook ziet de patiënt onder de tab Checken & Volgen welke zorgaanbieders in Mitz gecheckt hebben welke zorgverleners gecontroleerd hebben of de patiënt toestemming gegeven heeft om zijn/haar gegevens te delen en of dat wel of niet was toegestaan.

Voorbeeld
Een patiënte bepaalt haar toestemmingskeuzes voor de categorie ‘Ziekenhuizen, medische centra en klinieken’. Zorgaanbieders in deze categorie die zijn aangesloten op Mitz én een dossier hebben aangemeld van deze patiënte ontvangen automatisch een notificatie in hun zorginformatiesysteem.

Als de patiënte voor ‘JA’ heeft gekozen, dan worden haar behandelgegevens beschikbaar gesteld aan andere zorgaanbieders die haar behandelen en geautoriseerd zijn om deze gegevens te mogen bekijken.

Als de patiënte voor ‘NEE’ heeft gekozen, mogen geen gegevens uitgewisseld worden. Als de patiënte geen keuze heeft geregistreerd, mogen geen gegevens uitgewisseld worden.
 

Advies

We adviseren u als zorgaanbieder om altijd contact op te nemen met de leverancier van uw zorginformatiesysteem om na te gaan hoe de functionaliteit is ingericht en of u zelf nog iets moet
doen.