Aan de slag met Mitz

Afbeelding
Mitzie zonder achtergrond
De online toestemmingsvoorziening Mitz heeft als doel -zoals in een eerdere blog beschreven- het eenvoudig vastleggen en beheren van toestemmingskeuzes voor het delen van medische gegevens. Maar wat verandert er voor de zorgaanbieder met de komst van Mitz? En welke ondersteuning kun je als zorgaanbieder verwachten bij de overstap? Deze en andere vragen komen in deze blog aan bod.

Toestemming geven gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Mitz is op verzoek van het zorgveld ontwikkeld om het voor de burger eenvoudiger en overzichtelijker te maken: één portaal waar burgers voor al hun zorgaanbieders zelf hun toestemmingskeuzes kunnen vastleggen en beheren. Voor zorgverleners ontstaat hiermee één plek waar zij de toestemmingskeuzes van hun patiënten kunnen checken.

Wat betekent Mitz voor de zorgaanbieder? 

Mitz brengt voordelen met zich mee voor zowel de burger als de zorgaanbieder. Burgers krijgen zelf de regie over het vastleggen en beheren van toestemmingskeuzes. Hierdoor hebben burgers eenvoudig de controle over wie er toegang heeft hun medische gegevens. De toestemmingskeuzes die een burger maakt zijn direct beschikbaar voor zijn zorgaanbieders. Zorgaanbieders hoeven de toestemmingskeuzes van patiënten voortaan niet meer lokaal vast te leggen in het bronsysteem. De administratieve last van de zorgaanbieder neemt hierdoor af. Mitz is in de hele zorg toepasbaar en is ingericht op zowel huidige als toekomstige uitwisselingen tussen zorgaanbieders. Bestaande toestemmingskeuzes van uw patiënten kunnen we overzetten naar Mitz. 

“Met Mitz hebben burgers eenvoudig de controle over wie er toegang heeft tot hun medische gegevens.”

In bepaalde situaties wilt u zelf een toestemmingskeuze voor uw patiënt kunnen vastleggen, bijvoorbeeld voor patiënten die onvoldoende digitaal vaardig zijn. Mitz biedt hiervoor verschillende gebruikersvriendelijke mogelijkheden aan, zoals de Dossierhoudersknop, de Raadplegersknop en de Samen-naar-MijnMitz functionaliteit. Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden.

Wanneer kunnen zorgaanbieders aansluiten op Mitz?

Mitz is in 2023 gestart met een gefaseerde uitrol. In 2024 ligt de focus met name op het aansluiten van huisartsen en apotheken, omdat deze dossiers bij uitstek een belangrijke bron van informatie vormen voor andere zorgaanbieders. Huisartsen en apothekers krijgen via hun leverancier bericht wanneer zij op Mitz kunnen aansluiten. De leverancier plant in afstemming met de zorgaanbieder het moment waarop de bestaande toestemmingskeuzes overgezet worden naar Mitz. Vanaf dat moment kunnen patiënten verwezen worden naar MijnMitz.nl. 

Afbeelding
Mitz stripverhaal

Hoe kunnen zorgaanbieders aansluiten op Mitz?

Hoe kunnen zorgaanbieders aansluiten op Mitz?

Voor een soepele overgang naar Mitz kunt u als zorgaanbieder een aantal zaken voorbereiden:

Tekenen Mitz opdrachtovereenkomst
De eerste stap is het tekenen van de Mitz opdrachtovereenkomst. Deze overeenkomst krijgt u toegestuurd via uw leverancier zodra u op Mitz kunt aansluiten. Na ontvangst van de getekende overeenkomst plant uw leverancier in afstemming met u een moment van de overzetting van de bestaande toestemmingen en daarmee de ingebruikname van Mitz. Samen met Mitz zorgt uw leverancier ervoor dat de toestemmingskeuzes van uw patiënten veilig en compleet worden overgezet naar Mitz. 

Voorbereiding van uw apotheek of huisartsenpraktijk

 • Mitz-toolbox
  Na het ondertekenen van de overeenkomst ontvangt u per post een Mitz-toolbox met alle benodigde communicatiematerialen om uw patiënten te informeren, zoals patiëntenfolders en een wachtkamerposter. Vervang het huidige Volgjezorg-materiaal door de nieuwe Mitz-materialen op de dag dat uw toestemmingen zijn overgezet naar Mitz. Alle materialen uit de Mitz-toolkit kunnen kosteloos worden nabesteld via de webshop van Mitz. Daarnaast zijn de materialen ook digitaal beschikbaar via mitz-toestemming.nl. Ook zijn hier Mitz-afbeeldingen, -logo’s en -teksten voor uw website of nieuwsbrief te vinden.
   
 • Bereid uw medewerkers voor op de komst van Mitz
  Voor uw medewerkers betekent Mitz een wijziging in het werkproces. Het is belangrijk dat alle medewerkers hierover geïnformeerd worden en instructie krijgen voor het gebruik van Mitz. Vanuit Mitz zal er op korte termijn een online training beschikbaar komen voor zorgmedewerkers. Informeer daarnaast bij uw IT-leverancier of er een gebruikershandleiding beschikbaar is voor het gebruik van de Mitz-functionaliteiten in uw software applicatie.
   
 • Informeer uw patiënten tijdig over Mitz
  Breng uw patiënten tijdig op de hoogte van de overzetting van de bestaande toestemmingskeuzes naar Mitz. U kunt dit op verschillende manieren doen. Zorg er in ieder geval voor dat u de informatiematerialen uit de Mitz-toolkit zichtbaar toont in de apotheek of praktijk. Vermeld daarnaast de ingebruikname van Mitz op uw website (indien van toepassing). Wanneer u gewend bent om vanuit de apotheek of praktijk e-mails te versturen naar patiënten, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief, kunt u uw patiënten ook via deze route op de hoogte brengen. Voorbeeldteksten voor uw website of (nieuws)brieven zijn beschikbaar in de Mitz webshop. 


Voor aanvullende vragen kunnen patiënten telefonisch of per mail contact opnemen met de informatielijn van MijnMitz. De informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via het telefoonnummer 088 506 08 00 of via info@mijnmitz.nl.


Heeft u inhoudelijke vragen over Mitz? 

Meer informatie voor zorgaanbieders is te vinden op Mitz-toestemming.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook contact opnemen met de Mitz servicelijn. Deze is tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 070 317 34 55 of per mail via info@mitz-toestemming.nl

U kunt daarnaast natuurlijk zelf ook alvast een kijkje nemen op MijnMitz.nl en uw eigen toestemmingskeuzes vastleggen. 

 

Terug naar overzicht