𝗖đ—ļđ—ŋ𝗰𝘂𝘀𝘁đ—ĩ𝗲𝗮𝘁𝗲đ—ŋ 𝗱𝗲𝗰đ—ŧđ—ŋ 𝘃đ—ŧđ—ŧđ—ŋ 𝗱đ—ŋđ˜‚đ—¸đ—¯đ—˛đ˜‡đ—ŧ𝗰đ—ĩ𝘁 𝗜𝗖𝗧&𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁đ—ĩ 𝗰đ—ŧđ—ģ𝗴đ—ŋ𝗲𝘀

Afbeelding
Afbeelding met bezoekers van de ICT&Health beurs
Afgelopen maandag waren we aanwezig op het drukbezochte ICT&health congres in het AFAS Circustheater Den Haag. De workshop over Mitz was 'fully booked'. In de workshop gaf Brian Sanderse van Star-shl samen met Maarten Wittop Koning van regiopartner Stichting Rijnmondnet een presentatie over hun aansluiting op Mitz. Bekijk hier het filmpje waarin de sprekers kort de hoofdlijnen schetsen.

Voor de mensen die de workshop niet hebben kunnen bijwonen, op donderdag 23 februari van 13.00 tot 14.00 uur kunt u in de herkansing tijdens een webinar voor de medisch specialistische zorg (MSZ). Meld u zich hier aan: "Mitz naar de praktijk met Star-shl en Stichting Rijnmondnet" https://lnkd.in/ej2ibnDc

Terug naar overzicht