Zó werkt gegevens delen in de zorg

Afbeelding
Boek 'Zó werkt gegevens delen in de zorg'
Gegevensuitwisseling in de zorg is best een ingewikkeld onderwerp. Om beter zicht te krijgen op de weerbarstige praktijk van het delen van gegevens in de zorg, is er nu het boek 'Zo werkt gegevens delen in de zorg'.

Het delen van gezondheidsgegevens redt levens. Informatie over geneesmiddelengebruik, allergieën, bloedgroepen en aandoeningen is cruciaal om mensen goede zorg te kunnen verlenen. Het delen van gezondheidsgegevens is ook belangrijk voor het verbeteren van de zorg.  Samen met De Argumentenfabriek en partners als Nictiz, Zorgverzekeraars Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft VZVZ zich gebogen over dit onderwerp en een bijdrage geleverd.

Gekeken is naar vraagstukken zoals: Wanneer mag je gezondheidsgegevens delen in de zorg en wanneer niet? Heb je toestemming van de patiënt nodig? Wie zijn belangrijke partijen? Wat zijn relevante wetten en welke verbeterprogramma's lopen er al? Deze vragen en meer worden zo feitelijk mogelijk beantwoord in het boek "Zó werkt gegevens delen in de zorg". 

Interesse? U kunt het boek hier bestellen 
 

Terug naar overzicht