Oproep aan leveranciers vanuit koepels van ziekenhuizen

Afbeelding
Huisarts
De NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) verzoeken de softwareleveranciers ziekenhuizen haast te maken met de ontwikkeling van Mitz. Op 25 oktober jl. hebben zij hierover een brief naar deze leveranciers gestuurd.

NVZ en NFU roepen de ZIS (Ziekenhuis Informatiesystemen) leveranciers op om de online toestemmingsvoorziening MITZ, in combinatie met de daarbij noodzakelijke voorzieningen, zo snel mogelijk in te bouwen in hun systemen. Zij geven hierbij aan dit voor de voortgang en het succes van digitale gegevensuitwisseling van groot belang te vinden. 

Terug naar overzicht