Minister vindt een generieke toestemmingsvoorziening als Mitz randvoorwaarde voor elektronische gegevensuitwisseling

Afbeelding
Dokter high five patiënt
In de kamerbrief van 15 oktober jl. heeft minister De Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over de regie op elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Hij geeft hierin aan dat elektronische gegevensuitwisseling niet kan zonder zorgbrede afspraken en generieke voorzieningen als Mitz. De minister wil het implementatietempo en het gebruik van Mitz bij medicatieoverdracht en in de spoedzorg gaan opvoeren.
Terug naar overzicht