Belangrijke stap naar de landelijke toestemmingsvoorziening Mitz gezet

Met de acceptatie door Mitz van het eerste uitwisselingssysteem komt het geven, controleren en checken van toestemmingen met deze nieuwe gemeenschappelijke online toestemmingsvoorziening op gang. Het moment dat de mensen in Nederland met Mitz toestemming geven voor de elektronische uitwisseling van hun medische gegevens komt een stap dichterbij.

AORTA en het LSP

Mitz heeft nu de uitwisselingsstructuur AORTA, met daarin het Landelijk Schakelpunt (LSP), geaccepteerd. AORTA bevat een verzameling gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder het LSP ten behoeve van de gegevensuitwisseling. Aan alle acceptatiecriteria, die opgesteld zijn in het Mitz Afsprakenstelsel en het Programma van Eisen Aansluiten Uitwisselingssystemen (PvE AUS), is nu dus voldaan. Dit betekent dat het LSP uiteraard ook voldoet aan de NEN-normen 7510, 7512 en 7513.

Uitwisselen

Het aansluiten van het LSP is een eerste stap naar de landelijke werking van de gemeenschappelijke toestemmingsvoorziening Mitz. Om iedereen in Nederland in staat te stellen toestemming te geven voor de vele andere uitwisselingen die nu bestaan, is het gewenst dat naast AORTA andere structuren aansluiten op Mitz. Een aantal is overigens al flink op weg om aangesloten te worden op Mitz. Het is nu aan de zorgaanbieders en de leveranciers van de informatiesystemen van huisartsen, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen (SEH) om aansluiting te realiseren.

Zorgaanbieders

De informatiesystemen van zorgaanbieders moeten ook klaar zijn voor Mitz. Immers zorgaanbieders mogen alleen met toestemming van de patiënt gegevens beschikbaar stellen voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens. De eerste leveranciers hebben het inbouwen van Mitz in hun systemen in hun ontwikkelagenda opgenomen en naar verwachting starten enkelen in het derde kwartaal met de ontwikkeling.

Zorgaanbieders die zijn aangesloten op het LSP zijn niet automatisch aangesloten op Mitz. Daarvoor moet hun softwareleverancier het systeem geschikt maken. Over de voortgang daarvan kunnen zorgaanbieders zich richten tot hun leveranciers.

Leveranciers

De komst van Mitz betekent de nodige inspanning van leveranciers van uitwisselingssystemen en zorginformatiesystemen. Veel van hen hebben zich georiënteerd op Mitz. De leveranciers van zorginformatiesystemen wordt gevraagd om te voldoen aan de nieuwe versie van het AORTA Afsprakenstelsel, inclusief het addendum “Programma van Eisen GBx”.

Terug naar overzicht