De toestemmingskeuzes

Zolang de patiënt nog geen keuze heeft bepaald voor een toestemmingsmogelijkheid, betekent dit een ‘nee’ bij het verzoek tot uitwisseling. Er mogen dan geen gegevens gedeeld worden. De patiënt kan per toestemmingsmogelijkheid bepalen of er wel of geen gegevens gedeeld mogen worden. Ook kinderen en jongeren onder de 16 jaar kunnen in samenspraak met hun ouder/voogd hun toestemmingskeuzes bepalen in MijnMitz.

De patiënt helpen met het vastleggen van zijn keuzes

Uitgangspunt is dat de patiënt zelf de toestemmingskeuzes vastlegt met MijnMitz. In het geval dat iemand die nog niet gedaan heeft, bijvoorbeeld omdat deze nog niet bekend was met MijnMitz, geen DigiD heeft of niet zo digivaardig is, kan de zorgverlener of een geautoriseerde zorgmedewerker
de patiënt hierbij helpen.