Telefoon placeholder

Als Uitwisselingssysteem aansluiten op Mitz

Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Eenvoudig beheer: eenvoudig vastleggen en beheren van toestemmingen (of bezwaren) door of namens patiënten.
Afbeelding
Lorem ipsum dolor sit amet
Nieuwe zorgtoepassingen: geen aanpassingen meer nodig op bronsystemen (Acute Zorg, Medicatieoverdracht, BabyConnect, e.d.)
Afbeelding
Doel
Bouwstenen concept: geen aanpassingen bronsysteem nodig bij ‘extern’ bedachte toepassing.

U als Uitwisselingssysteem (US)-leverancier sluit aan op Mitz en zorgt ervoor dat zorgaanbieders Mitz kunnen gebruiken. Als uitwisselingssysteem-leverancier zorgt u ook voor de afstemming met de leverancier van de zorgapplicatie.

Een zorgaanbieder kan Mitz alleen gebruiken als het US is aangesloten op Mitz. Het kan dus zijn dat een zorgaanbieder gebruik maakt van meerder US’en voor verschillende gegevensuitwisselingen (via LSP, XDS, etcetera).

Bekijk hoe Mitz werkt

Aansluiten op Mitz

Mitz is een toestemmingsvoorziening voor de gehele zorg. Zorgaanbieders kunnen via hun uitwisselingssysteem (US) gebruik maken van Mitz. Geïnteresseerde uitwisselingssystemen worden goed begeleid in het aansluitproces.
Afbeelding
Kennismaken

Verkenning en match bepalen

In het verkenningsgesprek starten we met te bepalen voor welke uitwisselingen de US-leverancier wil aansluiten op Mitz. En of dit in de basis ook kan. Dit doen we tijdens een Mitz Informatiesessie, waarin wij het US meenemen en informeren over de inhoudelijke, juridische, technische en organisatorische aspecten van Mitz.

Afbeelding
Analyse

Bepalen van de impact

Met de Mitz-impactscans brengen we de impact van de aansluiting op Mitz in kaart. Op basis hiervan wordt bepaald of het US kan aansluiten. We onderzoeken ook of eventuele toestemmingen die al geregistreerd zijn, voldoen aan de vereisten om te worden gemigreerd naar Mitz.

Afbeelding
Evalueren

Voorbereiding op implementatie

Het US gaat met haar client(en) aan de slag met het opstellen van een Plan van Aanpak. Op basis hiervan kunnen alle betrokkenen inschatten of de aansluitplanning realistisch en haalbaar is.

Ook wordt het koppelvlak met Mitz gebouwd conform de specificaties zoals opgenomen in het Programma van Eisen Aansluiting Uitwisselingssysteem (PvE AUS). Zodra gereed, doorloopt het US een technische en organisatorische acceptatietest. Na een succesvolle test ontvangt u een Acceptatiebewijs.

Goed voorbereid implementeren

Nu de technische realisatie succesvol is afgerond en uw US gereed is voor Mitz kunnen we de volgende stap zetten. Enerzijds moeten uw klanten op de hoogte zijn van de wijzigingen in het US en daar hun werkprocessen op aanpassen. Anderzijds moeten de toestemmingen, die vastliggen in de lokale systemen van uw klanten, gemigreerd worden naar Mitz. Dit gaan we gezamenlijk doen om het zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. U bepaalt zelf welke ondersteuning u nodig heeft, ook voor het informeren van uw klanten, de zorgaanbieders, hun medewerkers en patiënten. Wij bieden communicatiemateriaal om dit proces te ondersteunen. En ook controleren wij met elkaar of de migratie succesvol is verlopen, voordat Mitz volledig in gebruik genomen kan worden.

Afbeelding
Inlezen

Voorbereidingen door zorgaanbieder

Nu het US is aangesloten, is het de beurt aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan al parallel aan de gang met voorbereidingen. Denk hierbij aan het informeren van de organisatie, het organiseren van de communicatie naar patiënten en het aanpassen van de huidige werkprocessen. Ook kunnen de toestemming alvast ‘Mitz-proof’ gemaakt worden.

Na migratie van de toestemmingen gebruikt de zorgaanbieder Mitz als online toestemmingsvoorziening.

Afbeelding
Livegang

Meten is weten

Nadat Mitz in gebruik is genomen, zijn we natuurlijk geïnteresseerd in de ervaringen van start tot finish. We zullen daarom met elkaar het hele proces gaan evalueren. Mogelijk detecteren we benodigde verbeteringen in het proces, zodat we die gelijk kunnen toepassen op de andere partijen die gaan aansluiten op Mitz.

Ondersteuning leveranciers

Hulp en ondersteuning

Hier vindt u documentatie zoals het Programma van Eisen en diverse implementatiehandleidingen.  De meest recente versie van het document wordt op de website geplaatst.

Bekijk alle documentatie
Kernfuncties Mitz voor XIS-leveranciers v1.0
Een compact overzicht van de kernfuncties van Mitz.
Mitz wordt als bouwsteen door informatieberaad opgenomen
25 april 2022 - Het Informatieberaad Zorg heeft besloten de online toestemmingsvoorziening Mitz op te nemen als bouwsteen in het informatiestelsel in de zorg. De leden van het Informatieberaad Zorg nodigen ook de toestemmingsvoorziening Nuts uit voor het proces van toelating. Hiermee volgt het Informatieberaad Zorg het advies van de Architectuur Board.

Veelgestelde vragen

Een uitwisselingssysteem (US) is een systeem waarmee zorgaanbieders onderling elektronische gegevens kunnen uitwisselen.

Het wordt gebruikt voor het delen van gegevens met andere zorgaanbieders, maar ook voor systemen waarmee een zorgaanbieder bepaalde gegevens op verzoek van een andere zorgaanbieder kan aanleveren.

Een US kan regionaal of landelijk en voor specifieke gegevenssets ingericht zijn.
Meerdere US’en kunnen met elkaar verbonden worden om zo een grote dekking te krijgen.

Zodra de eerste uitwisselingssystemen (US'en) aangesloten zijn, vermelden we dit op de website. 

Medische gegevens kunnen pas beschikbaar worden gesteld aan andere zorgverleners als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Toestemming geven gebeurt nu op veel verschillende manieren en plaatsen. Om het voor burgers eenvoudiger en overzichtelijker te maken, komt er een online toestemmingsvoorziening: één portaal waar burgers zelf toestemmingen kunnen vastleggen en beheren. 

Voor zorgverleners ontstaat zo een plek waar zij de toestemmingskeuzes van hun patiënten kunnen checken. Alle uitwisselingssystemen kunnen aansluiten op de online toestemmingsvoorziening. De zorginformatiesystemen van zorgverleners zijn op hun beurt aangesloten op de uitwisselingssystemen en kunnen zo gemakkelijk de online toestemmingsvoorziening checken. 

Gerelateerde berichten

Hoe werkt Mitz?

Pagina
In de keten van gegevensuitwisseling zijn verschillende partijen actief: de patiënt, de zorgaanbieder en de leveranciers van uitwisselingssystemen, zorginformatiesystemen en patiëntportalen. Gegevensd [...]
Lees meer over Hoe werkt Mitz?

Afsprakenstelsel Mitz

Pagina
Aan Mitz ligt het Mitz-afsprakenstelsel ten grondslag. In het Mitz Afsprakenstelsel vindt u alle technische en organisatorische afspraken voor een veilige en betrouwbare werking van de online toestemm [...]
Lees meer over Afsprakenstelsel Mitz