Whitepaper Mitz juridisch
In de whitepaper ‘Mitz juridisch’ vindt u informatie over de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders met betrekking tot patiëntentoestemmingen. Verder gaat deze whitepaper in op het registeren van rechtmatige toestemmingen door
een zorgaanbieder, het beschikbaar stellen van medische gegevens na registeren van toestemmingen in Mitz, toestemmingen registreren voor jongeren en dataminimalisatie.