Actiekaart voor zorgaanbieders
Om gebruik te kunnen maken van Mitz moeten zowel u als uw leveranciers hier klaar voor zijn. Het uitwisselingssysteem (US) dat u gebruikt moet aangesloten zijn op Mitz en uw zorginformatiesysteem (XIS) moet ook een aantal Mitz-functionaliteiten ondersteunen. Bent u zorgaanbieder en wilt u Mitz inzetten als online toestemmingsvoorziening? Lees dan in deze actiekaart welke acties u al kunt ondernemen om goed voorbereid te zijn.
Whitepaper Mitz juridisch
In de whitepaper ‘Mitz juridisch’ vindt u informatie over de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders met betrekking tot patiëntentoestemmingen. Verder gaat deze whitepaper in op het registeren van rechtmatige toestemmingen door
een zorgaanbieder, het beschikbaar stellen van medische gegevens na registeren van toestemmingen in Mitz, toestemmingen registreren voor jongeren en dataminimalisatie.
Programma van Eisen Zorgverlener Namens Patiënt
Programma van Eisen Aansluiting Uitwisselingssystemen
Implementatiehandleiding ZNP
Implementatiehandleiding Security Tokens Generiek
Implementatiehandleiding Open en Gesloten toestemmingsvraag
Implementatiehandleiding Introspectie
Implementatiehandleiding Berichtauthenticatie
Implementatiehandleiding Migreren, Abonneren, Notificeren, Registreren Toestemming