Kernfuncties Mitz voor XIS-leveranciers v1.0
In het document 'Kernfuncties Mitz voor XIS-leveranciers' wordt uitgebreid beschreven hoe Mitz werkt via de belangrijkste kernfuncties. Daarnaast vindt u extra informatie over hoe het LSP hierbij ondersteunt en welke fasering nodig is om Mitz soepel te integreren. Tot slot wordt uitgelegd wat een toekomstbestendige toestemmingsvraag is ter voorbereiding op een geruisloze overstap naar Mitz.
Mitz wordt als bouwsteen door informatieberaad opgenomen
25 april 2022 - Het Informatieberaad Zorg heeft besloten de online toestemmingsvoorziening Mitz op te nemen als bouwsteen in het informatiestelsel in de zorg. De leden van het Informatieberaad Zorg nodigen ook de toestemmingsvoorziening Nuts uit voor het proces van toelating. Hiermee volgt het Informatieberaad Zorg het advies van de Architectuur Board.
Factsheet VWS Toestemmingen
Deze factsheet gaat over de toestemming van de patiënt voor het uitwisselen van patiëntgegevens tussen zorgverleners.
Juridisch kennisdocument Toestemming bij elektronische gegevensuitwisseling van medische gegevens
Uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners is van belang voor de zorg aan de patiënt. Soms
is voor het uitwisselen van gegevens toestemming nodig en soms ook niet. De regels die daarbij gelden
liggen vast in verschillende wetten. In dit kennisdocument wordt uitgelegd wanneer toestemming nodig
is en wanneer niet, welke soort toestemmingen er zijn en aan welke voorwaarden die toestemming moet
voldoen.
Kamerbrief 'Herijking Grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg'
9 mei 2022 - Minister Kuipers (VWS) stuurt een kamerbrief over de stand van zaken van de herijking van de grondslagen voor gegevensuitwisseling in de zorg.
Whitepaper Mitz juridisch
In de whitepaper ‘Mitz juridisch’ vindt u informatie over de verantwoordelijkheden van zorgaanbieders met betrekking tot patiëntentoestemmingen. Verder gaat deze whitepaper in op het registeren van rechtmatige toestemmingen door
een zorgaanbieder, het beschikbaar stellen van medische gegevens na registeren van toestemmingen in Mitz, toestemmingen registreren voor jongeren en dataminimalisatie.