Afbeelding
Keuze maken met de hand

Wat is de toekomstvaste toestemmingsvraag?

Voordat een zorgaanbieder de medische gegevens van een patiënt mag delen, stelt hij de patiënt de
toestemmingsvraag. Deze vraag moet voldoen aan bepaalde regels, anders is de toestemming niet geldig. De vraag moet zonder restricties geformuleerd zijn. Dit maakt de vraag toekomstvast.

Voorbeelden van een restrictie:
De bronhouders krijgen alleen toestemming om met zorgaanbieders uit een bepaalde regio gegevens te delen. Deze lijst kan later uitgebreid worden, maar dan moet er opnieuw een toestemmingsvraag gesteld worden. Zo’n toestemmingsvraag is niet toekomstvast. Ook kan er een restrictie zitten in de opsomming van gegevens die gedeeld worden. Toekomstvast is de opsomming van gegevens letterlijk als een voorbeeld vermelden.

Toekomstvaste toestemmingsvraag

JA | Ik geef wel toestemming aan onderstaande zorgaanbieder om mijn gegevens te delen met andere zorgaanbieders.
Nee | Ik geef geen toestemming aan onderstaande zorgaanbieder om mijn gegevens te delen met andere zorgaanbieders.

 

Mogelijkheden stellen toestemmingsvraag

Als u (nog) geen Mitz gebruikt, kan op verschillende manieren naar toestemmingskeuzes gevraagd worden:
Papieren toestemmingsformulier
Het toestemmingsformulier ligt samen met de voorlichtingsfolder op verschillende balies.
• Uitvragen aan de balie
Een zorgverlener of -medewerker stelt de toestemmingsvraag en zet het antwoord direct in het systeem.
• Aanmeldzuil
Patiënten kunnen bij binnenkomst direct hun toestemmingskeuze vastleggen.
• Telefonisch
Als de patiënt al bekend is bij de zorgaanbieder kan de toestemmingsvraag telefonisch worden gesteld. Dit kan enkel als de identiteit van de patiënt op de juiste manier is geverifieerd.
• Website/patiëntportaal
De toestemmingsvraag kan online worden gesteld, na inlog met DigiD en sms of de DigiD app.

LET OP! De patiënt moet in alle gevallen goed geïnformeerd worden. Tevens is de bewijslast van de toestemming altijd een primaire verantwoordelijkheid van jou als zorgverlener.

Toestemmingsformulier en informatieplicht

Bij het stellen van de toestemmingsvraag maakt u gebruik van:
1. Een toestemmingsformulier waarop de toestemmingsvraag en antwoordopties staan geformuleerd.
2. Een folder met informatie over de reikwijdte van de toestemming en de toestemmingsvraag.

1. Het toestemmingsformulier

Patiënten die het toestemmingsformulier invullen maken een toestemmingskeuze (ja of nee) voor het elektronisch uitwisselen van medische gegevens. Het toestemmingsformulier bestaat uit 3 onderdelen:
• De toestemmingsvraag
• Gegevens van de zorgaanbieder
• Gegevens, keuze en handtekening van de patiënt

2. Informatieplicht

Als zorgaanbieder heeft u een informatieplicht bij het stellen van de toestemmingsvraag. Door de patiënt een voorlichtingsfolder te geven, voldoet u aan deze wettelijke verplichting. Zorg ervoor dat je aantoonbaar voldoet aan je informatieplicht.

Hoe is dit geregeld in Mitz?

Zodra de patiënt met DigiD inlogt op MijnMitz doorloopt hij eerst een aantal introductieschermen.
Daarna worden de toestemmingsvragen (en keuzes) helder weergegeven en voorzien van extra toelichting in de vorm van een informatie-icoontje dat men kan aanklikken. Tevens is uitgebreide informatie beschikbaar onder de ‘Veelgestelde vragen’. Zo zorgt Mitz ervoor dat patiënten optimaal geïnformeerd zijn als ze een toestemmingskeuze vastleggen.

Dossiervoering

Als zorgaanbieder moet u uw patiënten wel blijven informeren over zaken die over de dossiervoering zelf gaan:

Verantwoordelijkheid
De gegevens binnen de organisatie worden alleen gedeeld met de zorgmedewerkers die direct bij de
behandeling betrokken zijn.

Afschermen van gegevens
In uitzonderlijke situaties kan een enkel medisch gegeven in het systeem worden aangemerkt als ‘niet voor uitwisseling’. Bijvoorbeeld een diagnose van psychische of seksuele aard. Dit is een lokale
instelling en moet in overleg met de betreffende zorgverlener in het informatiesysteem geregeld
worden, bijvoorbeeld als ‘werkaantekeningen’ of als ‘geheime regels’.

Migreren naar Mitz

Gaat uw organisatie aansluiten op Mitz? Dan kunnen we bestaande toestemmingen onder bepaalde
voorwaarden migreren naar Mitz.